Ekopress

0
 
 

Výběr titulů
Prognostika

Prognostika

1. vydání

Štědroň Bohumír, Palíšková Marcela, Souček Zdeněk, Dvořák Antonín, Tilinger Pavel, kolektiv


Cena: Kč 490

Dostupnost: do tří dnůVydavatel: C.H. Beck

Vyšlo: 2019/09

ISBN: 978-80-7400-746-0

EAN: 9788074007460

Stran: 272

Rozměr: B5

Provedeni: Měkká vazba

Kreativní monografie se prognostikou zabývá komplexně, v nejširších souvislostech, a prezentuje nové trendy v této oblasti, ke kterým patří i prognózování v politice a sportu. V úvodní kapitole je provedena deskripce kvantitativních a kvalitativních prognostických metod. Druhá kapitola přibližuje jak makroekonomické prognózy vývoje ČR, tak prognózy mezinárodních institucí, například Evropské komise, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Mezinárodního měnového fondu a Organizace spojených národů. Třetí kapitola se zabývá reflexí predikcí vytvořených na přelomu tisíciletí. Následující dvě kapitoly jsou zaměřeny na problematiku podniků, a to na význam strategického řízení podniku v 21. století a klíčovou roli lidských zdrojů v digitálním věku. Technologické prognózy RFID a umělé inteligence predikuje další kapitola. Nejnovější poznatky v oblasti umělé inteligence ukazují, že bude možná přímá komunikace s celou biosférou, která bude integrována do politického systému. Závěr je věnován globálním trendům světového vývoje a případová studie je vize o fungování vesmíru v nejhlubší úrovni mikrosvěta. Publikace obsahuje nové, dosud nepublikované poznatky, například analýzu budoucích prezidentských voleb v ČR metodou prof. A. J. Lichtmana z USA, a lze ji proto doporučit nejširšímu spektru čtenářů, od manažerů, posluchačů vysokých škol, vědeckých pracovníků až po ekonomy a politiky.
Od stejného autora
Mezinárodní marketing
Mezinárodní marketing
1. vydání
Štědroň Bohumír, Čáslavová Eva, Foret Miroslav, Stříteský Václav, kolektiv
Personální řízení
Personální řízení
Úvod do moderní personalistiky
1. vydání
Palíšková Marcela, Legnerová Kateřina, Stříteský Marek
Politika a politický marketing
Politika a politický marketing
1. vydání
Štědroň Bohumír, Potůček Martin, Prorok Vladimír, Landovský Jakub, Říha David, kolektiv