Používáme cookies a podobné technologie v nezbytném rozsahu pro správnou funkci webu.

Před procházením našich stránek se můžete seznámit s prohlášením o ochraně vašich osobních dat.


Ekopress

0
 
 

Výběr titulů
Společenská odpovědnost firem a organizací

Společenská odpovědnost firem a organizací

Udržitelně o udržitelnosti

Koudelková Petra, kolektiv


Cena: Kč 245 (běžná cena)

Cena: Kč 221 (sleva 10 %)

Dostupnost: sklademVydavatel: Ekopress

Vyšlo: 2022/05

ISBN: 978-80-87865-77-4

EAN: 9788087865774

Stran: 142

Rozměr: B5

Provedeni: Měkká vazba


Obsah a úvod


Adobe Reader

Kniha se zaměřuje na problematiku společenské odpovědnosti a udržitelnosti v podmínkách české firmy. Jelikož samotná společenská odpovědnost stojí na třech základních pilířích, je kniha koncipována tak, aby dala nahlédnout do všech tří pilířů, a to jak z hlediska teoretického chápání, tak zejména z hlediska praktického. Tam, kde to bylo vhodné, je doplněna příklady pro lepší pochopení výkladu.

Úvodní kapitoly jsou vystaveny na teoretickém poznání, které kultivuje samotnou společenskou odpovědnost a udržitelnost. Ukazují její kořeny a tím i principy, ze kterých se vyvíjí aktuální moderní trendy.

Dále kniha nechává nahlédnout do historického vývoje po roce 1989. Pro naši republiku je nesmírně důležité se tímto vývojem zaobírat, protože historie tvoří současnost a pokládá kameny budoucnosti.

Následující kapitoly nabízejí detailnější pohled na jednotlivé oblasti (pilíře). Je zde zastoupena jak ekonomická problematika, tak i sociální a ekologická. Jelikož ekologie je velmi populární téma zejména u mladých lidí, nelze zde nezmínit green marketing a jeho stinnou stránku, tedy green-washing. U ekologických problémů se následně zastavíme ve spojitosti s klimatickými změnami. Jsou to zejména firmy, které mají moc je ovlivňovat jak pozitivně, tak bohužel negativně. Přesto jsou vypíchnuty zejména pozitivní případy a postup, kterým se mohou firmy samy inspirovat.

Dále se text věnuje řízení lidských zdrojů. Jedná se sice o problematiku, která je na jednu stranu úzce spojena se sociální oblastí a někdo by mohl dodat, že spadá také pod oblast ekonomickou. Tím se její důležitost ještě umocňuje. A každý jeden z nás je součástí nějakého pracovního procesu ať už jako zaměstnanec, nebo jako zaměstnavatel či podnikatel. Proto je nutné se podívat na HR zblízka a uvědomit si, jaké příležitosti se nám tady otevírají. Jak můžeme prospět lidem zapojeným do stejného pracovního prostředí, ve kterém jsme my sami. Co by je mohlo motivovat k úspěchům a/nebo větší spokojenosti a co naopak demotivovat?

Závěr knihy přináší souhrn doporučení pro jednotlivé profese a osobnosti. Každý z nás je jiný, má jinou funkci, roli a povahu. Zaměřujeme se na různé podněty a jsme v různých etapách svého života.

Záměrem autorů je ukázat, že společensky odpovědné, nebo udržitelné chování, není natolik obtížné, jak se může ze začátku jevit. Upozorňují i na určité finanční benefity, které se mohou dostavit po nastavení CSR programů a v neposlední řadě zmiňují několik různých aliancí a společností, které CSR podporují a pomáhají s jejím správným zavedením tak, aby to bylo přínosné pro všechny zainteresované strany.