Ekopress

0
 
 

Složení vědecké rady nakladatelství Ekopress

Vědecká rada nakladatelství je složena z předních vysokoškolských odborníků.

 

Prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (UK Praha)

Prof. PhDr. Věra Höppnerová, DrSc. (VŠE Praha)

Prof. RNDr. Jindřich Klůfa, CSc. (VŠE Praha)

Prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc. (VŠMVV Praha, UMB Banská Bystrica)

Prof. Ing. Petr Marek, CSc. (VŠE Praha)

Prof. Ing. Miloš Mařík, CSc. (VŠE Praha)