Ekopress

0
 
 

Obchodní podmínky

Pokud jste během pohybu v nabídce našich webových stránek vybrali alespoň jeden titul, zobrazí se u symbolu nákupního vozíku v horní části menu, číslice, která o této skutečnosti informuje. Kliknutím na tuto ikonu se Váš výběr zobrazí ve stránce nákupního koše. Zde máte možnost změnit množství požadovaných výtisků nebo titul z výběru vyřadit. K výběru dalších titulů nebo k dokončení objednávky přejdete kliknutím na příslušná tlačítka ve formuláři.

Pro možnost objednat si zboží pomocí našeho elektronického obchodu musí mít Váš internetový prohlížeč povoleny soubory cookie a zapnutý interpret jazyka JavaScript.

Cena zboží i celková cena zásilky je uvedena v CZK a obsahuje DPH.

Po skončení výběru zboží zadejte do formuláře kontaktní údaje a označte způsob dodání zásilky.

V závislosti na celkové ceně objednaných titulů, vybraném způsobu jejich doručení a druhu zboží, jsou společně s cenou zboží účtovány následující poplatky:

Zásilkovna
Zásilka je doručena na vybrané výdejní místo Zásilkovny po převedení účtované částky na náš účet (v případě bankovního převodu musí být platba provedena z tuzemského bankovního účtu) nebo přímo, v případě dobírky.
Expediční poplatek se odvíjí od aktuálního ceníku společnosti Zásilkovna.
V závislosti na druhu zboží jsou účtovány expediční náklady ve výši 50 Kč.

Česká pošta
Zásilka může být doručena Českou poštou dobírkou, nebo jako doporučená zásilka po převedení účtované částky na náš účet (platba musí být provedena z tuzemského bankovního účtu).

 • Cena zboží  od  1 Kč  do  290 Kč
  Dobírka  156–206 Kč (přepravní náklady 156 Kč, případné expediční náklady 50 Kč)
  Platba předem na účet  82–132 Kč (přepravní náklady 82 Kč, případné expediční náklady 50 Kč)
  Osobní odběr  0 Kč
 • Cena zboží  od  291 Kč  do  790 Kč
  Dobírka  164–214 Kč (přepravní náklady 164 Kč, případné expediční náklady 50 Kč)
  Platba předem na účet  95–145 Kč (přepravní náklady 95 Kč, případné expediční náklady 50 Kč)
  Osobní odběr  0 Kč
 • Cena zboží  od  791 Kč  do  5 000 Kč
  Dobírka  209–259 Kč (přepravní náklady 209 Kč, případné expediční náklady 50 Kč)
  Platba předem na účet  129–179 Kč (přepravní náklady 129 Kč, případné expediční náklady 50 Kč)
  Osobní odběr  0 Kč
 • Cena zboží  od  5 001 Kč  výše
  Dobírka  250 Kč (přepravní náklady 250 Kč)
  Platba předem na účet  180 Kč (přepravní náklady 180 Kč)
  Osobní odběr  0 Kč

 

Celková konečná cena zásilky obsahuje veškeré náklady spojené s dopravou zboží a jeho expedicí.

Další možností je zboží si osobně vyzvednout v naší prodejně.

Zadané údaje zkontrolujte a odešlete objednávku.

Po odeslání objednávky budou zadané údaje zařazeny do našeho systému a na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce bude odesláno její potvrzení. V případě platby předem budou v tomto potvrzení uvedeny platební údaje (úhrada musí být provedena z tuzemského bankovního účtu) a v příloze bude přiložena proformafaktura. Dále zde bude uveden i odkaz na případné zrušení objednávky, který je však platný jen do chvíle, kdy začne být objednávka zpracovávána.

Daňový doklad Vám zašleme spolu s objednanými tituly.

Objednávky ze Slovenské republiky prosím směřujte na prodejce ve Slovenské republice, uvedené na odkazu kontakty.

Nepřevezme-li kupující zásilku z důvodů ležících na jeho straně, nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši a nové doručení se provádí pouze na vyžádání a není prováděno opakovaně.

Pro případné dotazy a upřesnění týkající se objednávaného zboží i dotazy technického rázu, použijte e-mailovou adresu: zasilky@ekopress.cz nebo volejte 776 301 872, 776 094 472.

Osobní údaje zanesené do našeho systému jsou jednorázově využity pro potřebu zaslání zboží a evidence platby. Nejsou shromažďovány pro vytváření obchodních databází a podobné účely. Nakládání s osobními údaji upřesňuje dokument Ochrana osobních údajů.

Obchodní podmínky se řídí příslušnými zákony ČR.

Řádným vyplněním a odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu kupující potvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a závaznost objednávky. O přijetí objednávky je kupující informován potvrzovacím e-mailem, který je zaslán na e-mail uvedený kupujícím v objednávce. Pokud potvrzovací e-mail s kopií objednávky nepřijde, kontaktujte nás prosím buď telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

Pokud objednané zboží nebude skladem, bude o této skutečnosti kupující informován prostřednictvím elektronické pošty.

Kupní smlouvou se rozumí smlouva, na jejímž základě prodávající převádí vlastnictví zboží kupujícímu nebo se zavazuje k převedení tohoto vlastnictví a kupující hradí cenu tohoto zboží nebo se zavazuje k její úhradě.

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající oznámí kupujícímu akceptaci objednávky (nebo části objednávky), nebo okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím. Smlouvu lze uzavřít v českém či slovenském jazyce.

Zrušení objednávky prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo telefonicky ověřit platnost objednávky. Objednávka uskutečněná prostřednictvím internetového obchodu je závazná.

Prodávající si v následujících případech vyhrazuje právo zrušit objednávku (či její část):

 • Objednávku se nepodařilo telefonicky ověřit do 3 dnů od jejího vložení.
 • Výrobce zboží obsaženého v objednávce ho již nedodává na trh.
 • Zásadně se změnila cena zboží v objednávce.
 • Objednávka formou platby předem byla uhrazena ze zahraničního bankovního účtu.

O zrušení objednávky bude prodávající kupujícího do čtyř pracovních dnů informovat formou emailu. V případě, že bylo zboží uhrazeno předem, bude celková zaplacená částka vrácena na bankovní účet kupujícího do 5 pracovních dnů od zrušení objednávky.

V případě nedostupnosti pouze některého z objednaného zboží prodávající zašle zboží dostupné. V případě platby předem bude rozdíl v zaplacené ceně a skutečné ceně vrácen na bankovní účet Kupujícího do 5 pracovních dnů od odeslání zboží.

Zrušení objednávky kupujícím. Kupující může objednávku zrušit ještě před její expedicí, a to buď e-mailem anebo telefonicky.

Odstoupení od smlouvy. Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy si sám nebo jím určená třetí osoba převezme zboží.

Lhůta odstoupení od smlouvy běží, jde-li o:

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží,
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Pro účely uplatnění práva odstoupení od smlouvy zašle kupující prodávajícímu spolu s vráceným zboží prohlášení o odstoupení od smlouvy, a to podle kontaktních údajů uvedených na e-shopu, formou vyplnění tohoto formuláře (Odstoupení od kupní smlouvy do 14ti dnů od převzetí).

Po obdržení oznámení či formuláře pro odstoupení od smlouvy zašle prodávající kupujícímu potvrzení o jeho přijetí.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od něho obdržel. Vrácené zboží musí splňovat následující podmínky:

 • nesmí být použité,
 • musí být nepoškozené,
 • musí být kompletní (včetně krabiček, stojánků, CD, příloh apod.),
 • s dokladem o koupi (faktura, prodejka, dodací list).

Kupující je povinen zasílat zboží prodávajícímu doporučeně a pojištěné. Zboží nesmí být zasíláno zpět na dobírku, prodávající si vyhrazuje právo takovou zásilku nepřevzít.

Kupující ponese přímé náklady spojené s navrácením zboží. Náklady spojené s navrácením zboží zahrnují také náklady na vrácení zboží do původního stavu v případě, že zboží bylo poškozeno nebo jeví známky opotřebení. V případě, že je vrácené zboží poškozené, nefunkční, nekompletní nebo má známky opotřebení, bude kupujícímu vrácena kupní cena zboží snížena o náklady vynaložené prodávajícím na uvedení zboží do původního stavu.

Při splnění všech výše uvedených podmínek prodávající vrátí kupujícímu všechny platby, které od kupujícího obdržel (kromě dodatečných nákladů vzniklých navrácením zboží). Pro vrácení plateb bude použita forma uvedená v Prohlášení o odstoupení od smlouvy, nejpozději do 14 pracovních dnů od převzetí vráceného zboží, nikoliv však dříve než kupující zboží prodávajícímu předá. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající odstoupení od smlouvy akceptovat a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

Práva vznikající kupujícímu z vadného plnění – tedy náležitosti reklamace, upravuje reklamační řád.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Pokud kupující nabyl pocitu, že byl prodávajícím poškozen, může postupovat na základě dokumentu Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

 

Kontakt pro obchodní a platební styk:

Ekopress, s.r.o., K Oboře 578, Osnice, 252 42 Jesenice
Ičo: 61062529, Dič: CZ61062529
Registrace: Měst. soud Praha, odd. C, vložka 43180
Bankovní spojení: KB Praha 10, číslo účtu 7495450207/0100