Používáme cookies a podobné technologie v nezbytném rozsahu pro správnou funkci webu.

Před procházením našich stránek se můžete seznámit s prohlášením o ochraně vašich osobních dat.


Ekopress

0
 
 

Výběr titulů
Krizový management podniku pro 21. století

Krizový management podniku pro 21. století

Zapletalová Šárka, kolektiv


Cena: Kč 289,–


Vydavatel: Ekopress

Vyšlo: 2011/00

ISBN: 978-80-86929-85-9

EAN: 9788086929859

Stran: 166

Rozměr: B5

Provedeni: Měkká vazba


Obsah a úvod


Adobe Reader

Výrazné změny globálního podnikatelského prostředí v průběhu 20. a 21. století vedly ke vzniku nových druhů podnikatelských rizik, a potažmo krizí podnikatelských subjektů, s nimiž nebylo dříve počítáno. Díky těmto změnám začíná vystupovat do popředí zájmu řady ekonomů problematika krizového managementu podniku.

Záměrem publikace je poskytnout komplexní zpracování problematiky krizového řízení podniku a důraz je přitom kladen na možnosti řešení vzniklých krizových situací v podnicích.

Text uvádí čtenáře do problematiky krizového managementu a jeho historického vývoje, vymezuje pojem krize, provádí klasifikací krizových situací, zabývá se jejich vznikem a průběhem a zaměřuje se na manažerskou stránku řízení krizové situace v podniku. Dále jsou probrány otázky krizového plánování a tvorba krizových plánů a scénářů, přiblížena je krizová komunikace a problematika krizového řízení v oblasti veřejné správy.

Výklad je doplněn konkrétními příklady z podnikové praxe a případovými studiemi.

Publikace je určena vysokoškolským posluchačům se zaměřením na oblast managementu a široké odborné veřejnosti, která má zájem o danou problematiku.