Používáme cookies a podobné technologie v nezbytném rozsahu pro správnou funkci webu.

Před procházením našich stránek se můžete seznámit s prohlášením o ochraně vašich osobních dat.


Ekopress

0
 
 

Výběr titulů
Cesta světem koučování

Cesta světem koučování

Průvodce pro praxi

2. aktualizované vydání

Crkalová Anita, Riethof Norbert


Cena: Kč 450,–


Vydavatel: Ekopress

Vyšlo: 2024/04

ISBN: 978-80-87865-88-0

EAN: 9788087865880

Stran: 324

Rozměr: B5

Provedeni: Měkká vazba


Obsah a úvod


Adobe Reader

Publikace CESTA SVĚTEM KOUČOVÁNÍ zkušených koučů, lektorů koučovacích výcvikůa supervizorů koučování PhDr. Anny (Anity) Crkalové a PhDr. Norberta Riethofa, PhD,je praktickou příručkou, v níž autoři provázejí čtenáře bohatým a mnohovrstevnatým světem koučování.

Záměrem knihy je představit užitečnost a přínos koučování jakožto nástroje pro osobní rozvoj, ale také určitého životního postoje či filozofie, kde otázka může být důležitější než odpověď, kde jde o vytvoření bezpečného a kreativního prostoru pro prožívání a přemýšlení a kde může dojít k autentickému setkání s druhým člověkem nebo se sebou samým.

Kniha je určena jak začínajícím, tak pokročilým koučům a přináší také inspiraci pro sebepoznání, seberozvoj a způsoby práce s lidmi pro mentory, konzultanty, lektory, terapeuty, pedagogy a pracovníky v dalších pomáhajících profesích. Zároveň je určena manažerům, kteří chtějí obohatit svůjvůdcovský styl o koučování. Kniha může být vhodnou pomůckou i pro koučované klienty, aby měli představu, co vlastně koučování znamená a jak může probíhat.

Základním kompasem pro orientaci v širokých tématech koučování jsou kompetence profesionálních koučů podle Evropské rady pro mentoring a koučování (EMCC, European Mentoring and Coaching Council). Čtenáři se systematicky seznámí s osmi klíčovými kompetencemi, ukázkami jejich praktického využívání a tipy pro praxi. Kniha zahrnuje také náhled na kompetenční rámec Mezinárodní federace koučů (ICF, International Coach Federation).

Odborný výklad publikace je obohacen o četné příklady z bohaté praxe obou autorů, včetně příběhu kouče Petra a jeho zkušeností při práci se svými klienty. Text bohatě doplňují ilustrace, citáty, náměty k zamyšlení, tipy a úkoly pro kouče či přehledy koučovacích otázek.

Publikace shrnuje dlouholeté zkušenosti a inspirační zdroje autorů, nemůže však nahrazovat koučovací výcvik nebo další vzdělávání koučů. Nemá také ambici být vědeckou studií o stavu oboru koučování. Měla by být spíše praktickým nástrojem sloužícím široké odborné veřejnosti.

Autoři publikace se dlouhodobě zabývají využíváním jungovské typologie. Toto téma je v publikaci zpracováno tak, že se můžete (ale nemusíte) postupně seznámit s principy osobnostní typologie, odhadnout svůj osobnostní typ a dozvědět se, jak koučovat různé osobnostní typy. Můžete sledovat, jak kouč Petr využívá typologii osobnosti při práci s klienty. Přáním autorů je, aby publikace byla jak praktickým PRŮVODCEM, tak inspirací pro CESTU SVĚTEM KOUČOVÁNÍ. Publikace je aktualizovaným vydáním knihy „Průvodce světem koučování a osobnostní typologie“ vydané v roce 2012 nakladatelstvím Management Press.