Ekopress

0
 
 

Výběr titulů
Cesta světem koučování

Cesta světem koučování

Cesta světem koučování

Průvodce pro praxi

Crkalová Anita, Riethof Norbert


Cena: Kč 0,–


Vydavatel: Ekopress

ISBN: 978-80-87865-88-0

EAN: 9788087865880

Rozměr: B5

Provedeni: Měkká vazba

Praktická příručka, v které autoři provází čtenáře bohatým a mnohovrstevnatým světem koučování, ke které se může vracet v průběhu své koučovací praxe, ale využít ji i pro svůj osobnostní rozvoj.

Kniha je určena jak začínajícím, tak praktikujícím (pokročilým) koučům a umožňuje zvolit si úroveň / hloubku s koncepty v ní obsaženými. Může být inspirací nejen pro kouče, ale i pro mentory, konzultanty, pedagogy, lektory, terapeuty a pracovníky v dalších pomáhajících profesích.

Záměrem knihy je představit užitečnost a přínos koučování jakožto nástroje pro rozvoj lidí, ale také určitého životního postoje či filozofie, kde otázka může být důležitější než odpověď, kde jde o vytvoření bezpečného a kreativního prostoru pro prožívání a přemýšlení a kde může dojít k autentickému setkání s druhým člověkem nebo se sebou samým.

Jsou zde shrnuty zkušenosti a inspirační zdroje autorů – nemá ambici být vědeckou studií o stavu oboru koučování, ani nenabízí komplexní a ucelený popis koučovacích škol a přístupů. Nemůže také nahrazovat koučovací výcvik nebo další vzdělávání koučů. Měla by býti spíše praktickým nástrojem sloužícím široké odborné veřejnosti.

Popsané metody a techniky v ukázkách koučovacích rozhovorů autoři nepředkládají jako kompletní doporučený postup pro jednotlivá koučovací sezení nebo celý koučovací proces, ale spíše jako příklady toho, jak lze abstraktní koncepty koučování převést do reálné praxe.