Používáme cookies a podobné technologie v nezbytném rozsahu pro správnou funkci webu.

Před procházením našich stránek se můžete seznámit s prohlášením o ochraně vašich osobních dat.


Ekopress

0
 
 

Výběr titulů
Aplikovaný sociálně psychologický výzkum v organizacích

Aplikovaný sociálně psychologický výzkum v organizacích

Surynek Alois


Cena: Kč 109

Dostupnost: sklademVydavatel: Oeconomica

Vyšlo: 2015/00

ISBN: 978-80-245-2119-0

EAN: 9788024521190

Stran: 100

Rozměr: A4

Provedeni: Měkká vazba

Publikace je příručkou k přípravě projektu v předmětu „Aplikace metod sociálně psychologického výzkumu“ na VŠE v Praze, nebo i při psaní diplomové práce. Obsahuje informace obecně metodologického rázu, ale má především pomoci při praktické realizaci výzkumu. Jsou zde popsány jak způsoby získávání empirických informací, tak činnosti výzkumu a jejich organizace. To vše způsobem návodným, kdy je student veden k odpovědím na několik otázek. První otázkou je, zdali byla příprava na vlastní výzkum dostatečná, zda vycházela z důkladné znalosti tématu. Druhou otázkou je, zdali byla dostatečně přesně zformulována představa o tom, jaké informace mají být získány, o jaké poznání se usiluje. Třetí otázkou by mělo být, jestli zpracování informací bylo dostatečně hluboké a jestli byly jednotlivé informace dostatečně kriticky zhodnoceny. V odpovědi na čtvrtou otázku se vypořádáváme s pochybnostmi o obecné platnosti dosaženého poznání. Text obsahuje tři základní kapitoly.
1. charakterizuje předmět, a to co je cílem předmětu a na co je výuka zaměřena.
2. obsahuje přehled problematiky metodologie sociálně psychologického výzkumu.
3. se zabývá různými stránkami a doporučeními zpracování projektu.
Text je doplněn příklady a shrnutími, které mohou napomáhat důkladnějšímu osvojení látky.