Používáme cookies a podobné technologie v nezbytném rozsahu pro správnou funkci webu.

Před procházením našich stránek se můžete seznámit s prohlášením o ochraně vašich osobních dat.


Ekopress

0
 
 

Výběr titulů
Introduction to Cross-Cultural Management - Theory and Practice

Introduction to Cross-Cultural Management - Theory and Practice

Brunet-Thornton Richard


Cena: Kč 364

Dostupnost: sklademVydavatel: Oeconomica

Vyšlo: 2010/00

ISBN: 9788024516837

EAN: 9788024516837

Provedeni: Měkká vazba

Kniha sestává ze tří na sebe navazujících částí. První část je věnována úvodu do interkulturního managementu a zdůrazňuje jeho přínos, možná úskalí a jejich řešení. Autor zde pojednává o problematice podnikové kultury i kultury jako takové. Autor využívá častých odkazů na práce Geerda Hofstedea. Ten definoval kulturní vzorce na vícerozměrném modelu, který se stal jedním ze základních modelů v mezikulturním chování. Druhá část textu se pokouší definovat českou manažerskou kulturu, autor zde využívá svých zkušeností s českým prostředím a konfrontuje je s prostředím kanadským. Předkládaný text analyzuje nejen české prostředí, ale především kulturní vzorce Kanady jako celku a srovnává je s její francouzskou částí. Poslední část knihy je zaměřena na podnikovou komunikaci v mezikulturním prostředí. Objasňuje teoretické základy a nejdůležitější pojmy. Na závěr přikládá autor modelové scénáře z nejrůznějších oblastí včetně virtuálních týmů a jejich komunikace.