Používáme cookies a podobné technologie v nezbytném rozsahu pro správnou funkci webu.

Před procházením našich stránek se můžete seznámit s prohlášením o ochraně vašich osobních dat.


Ekopress

0
 
 

Výběr titulů
Pojistná matematika

Pojistná matematika

Teorie a praxe

2. vydání

Cipra Tomáš


Cena: Kč 480 (běžná cena)

Cena: Kč 432 (sleva 10 %)

Dostupnost: sklademVydavatel: Ekopress

Vyšlo: 2006/11

ISBN: 80-86929-11-6

EAN: 9788086929118

Stran: 412

Rozměr: B5

Provedeni: Pevná vazba

Pojistná matematika vedle ekonomicko-finanční agendy a pojistného práva tvoří důležitou profesní složku současného pojišťovnictví. V jejím rámci je možné do jisté míry mluvit o dvou směrech, jejichž striktní rozlišení je však často obtížné.

První směr je teoretický a představuje v podstatě tzv. teorii rizika. Jedná se o velmi zajímavou, i když určitě ne jednoduchou oblast současné teoretické matematiky, která využívá obecnou teorii pravděpodobnosti (např. markovské řetězce, bayesovskou teorii), náhodné procesy (např. Poissonův proces) aj.

Druhý směr je pragmaticky zaměřen na pojistnou matematiku denní praxe, tak jak se používá v pojišťovnách, penzijních fondech a jiných (např. státních) institucích, které s pojistnou problematikou přicházejí do styku. Stejně jako v jiných vyspělých zemích je i u nás použití pojistných výpočtů vyžadováno přímo legislativou např. zavedením institutu odpovědného pojistného matematika provádějícího pravidelně „pojistně-matematický audit“ činnosti pojišťoven (viz § 23 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví). Uplatnění pojistných výpočtů a analýz se u nás stalo normálem a vyžadovanou nutností: očekává se pokračující konjunktura životního pojištění, o nezbytnosti důchodové reformy už dnes pochybuje málokdo a v souvislosti se strmým růstem rizik v rámci neživotního pojištění se začíná s jejich alternativním přenosem např. na kapitálové trhy. Takový vývoj samozřejmě v důsledku vyvolává také stále větší nároky na pojistnou matematiku.

Tato kniha si klade za cíl prezentovat různé postupy pojistné matematiky v našich podmínkách s rozlišením na oblast životního, penzijního a neživotního pojištění (úvodní kapitoly se však také zabývají finanční a investiční problematikou v pojišťovnictví a stranou rovněž nezůstává zdravotní pojištění a problematika zajištění). Výklad přitom zahrnuje jak klasické pojistné přístupy („konzervativní školu“ především z německy mluvících zemí), tak moderní postupy znamenající často radikální změny v pojetí pojišťovnictví (často z anglosaské zóny a vyznačující se obvykle masivním nasazením výpočetní techniky). I když důraz je kladen na praktickou využitelnost textu, kniha se nevyhýbá teoretickým formulacím různých pojistných problémů.

Publikace je určena nejen pro pracovníky pojišťoven, penzijních fondů a státní správy, ale také pro výuku pojistné matematiky na různých typech vysokých (a případně středních) škol, kde lze odkázat na záviděníhodné tradice (pojistnou matematiku přednášel prof. Lerch na České technice v Praze již ve školním roce 1895/96 a později v období první republiky jsme patřili v tomto směru ke světové špičce).

Kniha vychází podruhé v inovované podobě. První rozebrané vydání bylo přijato kladně jak praxí (především jako referenční text v pojišťovnách), tak různými školami a kvalifikačními kurzy jako základní učebnice). Vzhledem k řadě významných změn v oblasti pojišťovnictví (u nás i ve světě) však bylo nutné druhé vydání upravit a doplnit včetně aktualizace použitých numerických příkladů.

***

  • I. Pojišťovnictví a finance (s důrazem na investiční pojišťovnictví)
  • II. Životní pojištění
  • III. Penzijní pojištění
  • IV. Neživotní pojištění
  • V. Zajištění a solventnost pojišťoven