Používáme cookies a podobné technologie v nezbytném rozsahu pro správnou funkci webu.

Před procházením našich stránek se můžete seznámit s prohlášením o ochraně vašich osobních dat.


Ekopress

0
 
 

Výběr titulů
Matematika - Soubor testů pro všechny kurzy matematiky na VŠE

Matematika - Soubor testů pro všechny kurzy matematiky na VŠE

dotisk

Otavová Miroslava, Sýkorová Irena


Cena: Kč 289 (běžná cena)

Cena: Kč 260 (sleva 10 %)

Dostupnost: sklademVydavatel: Ekopress

Vyšlo: 2022/08

ISBN: 978-80-87865-66-8

EAN: 9788087865668

Stran: 177

Rozměr: B5

Provedeni: Měkká vazba

Publikace je určena především pro studenty základních kurzů matematiky na Vysoké škole ekonomické v Praze, Matematika pro ekonomy (4MM101) a Matematika pro informatiky (4MM106), a též pro studenty navazujícího kurzu Matemmatika 2 (4MM103) určeného pro vybrané obory.


Předmluva ke knize

Tato publikace je určena především pro studenty základních kurzů matematiky na Vysoké škole ekonomické v Praze, Matematika pro ekonomy (4MM101) a Matematika pro informatiky (4MM106), a též pro studenty navazujícího kurzu Matemmatika 2 (4MM103) určeného pro vybrané obory. Mohou ji však používat i studenti jiných vysokých škol, kde se vyučuje matematika v podobném rozsahu. Základní kurzy matematiky obsahují základy lineární algebry (vektory, maticový počet, soustavy lineárních rovnic, determinanty) a základy matematické analýzy (limity posloupností a funkcí, diferenciální počet funkcí jedné i dvou reálných proměnných, integrální počet, jednoduché diferenciální rovnice). Kurz 4MM106 má ve srovnání s kurzem 4MM101 dvojnásobnou hodinovou dotaci cvičení, díky čemuž mohl být trochu upraven i jeho obsah. Navíc je zařazena logika a číselné soustavy, diferenciální a integrální počet je rozšířen např. o Taylorův polynom či některé typy integrálů.

Zkouška u základních kurzů má tři části – průběžný test, závěrečný test a ústní zkoušku. Průběžný test se píše na cvičení během semestru zpravidla v 9. výukovém týdnu a skládá se ze čtyř (4MM101), resp. Šesti (4MM106) příkladů a jedné otázky z teorie. Závěrečné testy obsahují osm příkladů, probíhají ve zkouškovém období a na konkrétní termín se studenti přihlašují sami. Ústní zkouška, zaměřená na teorii, následuje po písemné části tentýž den nebo ve dnech následujících.

Navazující kurz Matematika 2 (4MM103) se liší od kurzů základních absencí průběžného testu. Zkoušku tvoří pouze závěrečný test, složený z osmi příkladů, a ústní zkouška. Detailní informace k výuce matematiky, k průběhu zkoušky a jejímu hodnocení i případné další aktuální informace lze nalézt na webových stránkách katedry matematiky (http://kmat.vse.cz). Řešené i neřešené varianty průběžných testů jsou uvedeny v první kapitole. Vzhledem k tomu, že oba základní kurzy mají stejný společný základ, v případě 4MM106 obohacený některými typy příkladů, doporučujeme studentům pročíst pečlivě obě části kapitoly s tím, že studenti kurzu 4MM101 vynechají příklady označené hvězdičkou. Ve druhé kapitole jsou pak stejným způsobem zpracovány závěrečné testy. Opět platí, že jejich prostudování přinese užitek studentům obou základních kurzů. Kurzu Matematika 2 je věnována třetí kapitola, v níž jsou ukázky řešených i neřešených závěrečných testů.

Vypočítané varianty jsou podrobně komentovány a doplněny odkazy na použité definice a věty z doporučené literatury, tj. pro základní kurzy z učebnice Klůfa J.: Matematika pro bakalářské studium na VŠE (viz [Klu1]) a pro navazující kurz z učebnice Klůfa J., Sýkorová I.: Matematika 2 pro Vysokou školu ekonomickou (viz [KS]). Varianty průběžného testu obsahují i otázku z teorie, kde upozorňujeme na zásady správné formulace matematických definic a vět. Uvedené řešené příklady mají studentům poskytnout vzor, jak zapisovat stručně a přehledně všechny potřebné kroky výpočtu. Pro samostatné studium jsou určeny neřešené varianty testů s výsledky. Při hodnocení testu je důležitý postup řešení, srozumitelnost vyjadřování, správné užívání odborné terminologie a symboliky, správné porozumění zadání a jednoznačný závěr. Pouhý výsledek, i když je správný, nezaručuje plný počet bodů.

Cílem předloženého textu je usnadnit studentům zvládnutí písemných částí zkoušky. Odkazy na učebnice [Klu1], resp. [KS] napomáhají k pochopení souvislostí teorie a početní techniky, což je nezbytné pro úspěšné složení zkoušky. Věříme, že tato kniha bude vhodným doplňkem základních učebnic a pomůže zodpovědět otázky a odstranit nejasnosti, které se mohou objevit během přípravy ke zkoušce.

Od stejného autora
Učebnice matematiky (2) pro studenty VŠE
Učebnice matematiky (2) pro studenty VŠE
Klůfa Jindřich, Sýkorová Irena
Úvod do reálných funkcí pro studenty VŠE
Úvod do reálných funkcí pro studenty VŠE
Otavová Miroslava, Sýkorová Irena
Podobné tituly

1 / 2