Používáme cookies a podobné technologie v nezbytném rozsahu pro správnou funkci webu.

Před procházením našich stránek se můžete seznámit s prohlášením o ochraně vašich osobních dat.


Ekopress

0
 
 

Výběr titulů
Mezinárodní obchodní operace

Mezinárodní obchodní operace

1. vydání

Sato Alexej, kolektiv


Cena: Kč 348

Dostupnost: sklademVydavatel: Oeconomica

Vyšlo: 2021/10

ISBN: 978-80-245-2416-0

EAN: 9788024524160

Stran: 186

Rozměr: A5

Provedeni: Měkká vazba

Publikace je primárně určena studentům oboru mezinárodní obchod, cenné informace však může poskytnout i podnikatelům, kteří se zahraničním obchodem teprve začínají. Text publikace zohledňuje změny, které do mezinárodního obchodu přinesl proces globalizace, přihlíží ale také k pravidlům a zvyklostem, ustáleným na významných regionálních a lokálních trzích. Globální ekonomický vývoj probíhá ve vlnách, ve kterých se střídají období konjunktury a obdobími krizovými. Hlubší znalosti problematiky zahraničních obchodních operací umožňují podnikatelům snáze projít obtížnými obdobími krizí a posílit vlastní konkurenční schopnost v obdobích hospodářského oživení. Text je uspořádán do jedenácti kapitol, výběr možnosti vstupu na zahraniční trh a uspořádání distribučního řetězce jsou zmíněny v jejím úvodu. Jádrem publikace jsou kapitoly, které vysvětlují obsah a průběh mezinárodních obchodních operací: formální a věcné náležitosti kupní smlouvy, dodací podmínky (včetně Incoterms 2020®), platební podmínky (platební a zajišťovací instrumenty), metody cenové tvorby a dokumenty, běžně používané v komerční praxi. Další kapitoly se věnují realizaci kupní smlouvy – mezinárodní logistice, pojištění, celnímu a daňovému výkaznictví. Zvláštní pozornost je věnována řízení rizik a financování podnikatelské činnosti, klasickým i alternativním nástrojům financování a státní podpoře exportu. Zmíněny jsou i některé specifické obchodní operace, například tendry, barterové a burzovní obchodní transakce a aukce.