Ekopress

0
 
 

Výběr titulů
Tvorba informačních systémů

Tvorba informačních systémů

Principy, metodiky, architektury

1. vydání

Bruckner Tomáš, Voříšek Jiří, Buchalcevová Alena, Stanovská Iva, Chlapek Dušan, Řepa Václav


Cena: Kč 398

Dostupnost: nedostupné


Vydavatel: Grada

Vyšlo: 2012/03

ISBN: 978-80-247-4153-6

EAN: 9788024741536

Stran: 360

Rozměr: B5

Provedeni: Měkká vazba

Publikace uznávaných autorů se komplexně zabývá analýzou a tvorbou podnikových informačních systémů. Je určena jak studentům vysokých škol, tak odborné veřejnosti z podniků a jiných organizací, ve kterých řeší informační systémy, případně ze softwarových firem, konkrétně zejména profesím manažer rozvoje a provozu IS/ICT, vývojář / IS architekt, byznys analytik/architekt. V první části se monografie zabývá rolí informačních systémů a technologií (IS/ICT) v dnešním světě, analyzuje vztah byznysu a informačních technologií, popisuje možné a nutné potíže plynoucí ze složitosti IS/ICT a argumentuje na příkladech některé přístupy k řízení rozvoje IS, a to zejména vícedimenzionální řízení, byznys analýzu, architektonické přístupy, metodické přístupy k budování IS a přístupy založené na službách, včetně možných způsobů zajištění IS podle rozdělení kompetencí mezi subjekty. Druhá část publikace se zaměřuje na podrobný popis disciplín budování IS a zejména tvorby softwarových aplikací založené jednak na metodice MMDIS a vícedimenzionálním přístupu a jednak na metodice OpenUp, rozvíjené internetovou komunitou na bázi Eclipse Public License a vycházející z metodik Rational Unified Process a IBM Basic Unified Process. Ve třetí části knihy jsou popsány relevantní metody a techniky modelování informačních systémů (procesní modelování, funkční modelování, datové modelování, modelování objektů, modelování užití a další).