Ekopress

0
 
 

Výběr titulů
Trh práce v Evropské unii

Trh práce v Evropské unii

Historický vývoj, aktuální trendy a perspektivy

1. vydání

Palíšková Marcela


Cena: Kč 490

Dostupnost: do tří dnůVydavatel: C.H. Beck

Vyšlo: 2014/12

ISBN: 978-80-7400-270-0

EAN: 9788074002700

Stran: 240

Rozměr: B5

Provedeni: Měkká vazba

Fungování trhu práce je založeno na základních ekonomických principech, obdobně jako na jiných trzích i zde se střetává poptávka s nabídkou, subjekty na trhu práce se snaží maximalizovat svůj užitek. V čem tkví tedy jedinečnost a zároveň složitost fungování trhu práce? V jakých aspektech se trh práce liší od ostatních trhů? Jaké jsou aktuální problémy a perspektivy dalšího vývoje evropského pracovního trhu? To jsou otázky, na které se kniha snaží odpovědět. Jedinečnost této publikace spočívá především v tom, že poskytuje „komplexní“ pohled na danou problematiku. Přívlastek „komplexní“ zde není chápán ve smyslu zachycení všech aspektů a procesů, s nimiž se lze na trzích práce setkat, ale zkoumání klíčových trendů komplexně, tj. v širších souvislostech – zejména ekonomických, historických, právních a sociálních. Hlavní pozornost je přitom zaměřena na důsledky procesu globalizace na evropský trh práce a problematiku nezaměstnanosti. Zkoumána je mj. otázka vlivu kvality pracovní síly jak na konkurenceschopnost jednotlivých zemí, tak z hlediska jedince a jeho uplatnění na trhu práce. Kromě vymezení základních problémů evropského pracovního trhu se kniha zabývá také jejich příčinami, makroekonomickými souvislostmi a hledá cesty a nástroje, jak tyto problémy řešit. Jedna z kapitol je zaměřena také na český pracovní trh a jeho specifika; v závěru této kapitoly jsou pak formulována doporučení, jejichž realizace by mohla vést k lepšímu fungování pracovního trhu a zmírnění některých závažných problémů.
Od stejného autora
Personální řízení
Personální řízení
Úvod do moderní personalistiky
1. vydání
Palíšková Marcela, Legnerová Kateřina, Stříteský Marek
Prognostika
Prognostika
1. vydání
Štědroň Bohumír, Palíšková Marcela, Souček Zdeněk, Dvořák Antonín, Tilinger Pavel, kolektiv