Používáme cookies a podobné technologie v nezbytném rozsahu pro správnou funkci webu.

Před procházením našich stránek se můžete seznámit s prohlášením o ochraně vašich osobních dat.


Ekopress

0
 
 

Výběr titulů
Konsolidace účetních výkazů

Konsolidace účetních výkazů

Principy a praktické aplikace

2. aktualizované vydání

Zelenka Vladimír, Zelenková Marie


Cena: Kč 690 (běžná cena)

Cena: Kč 621 (sleva 10 %)

Dostupnost: skladem



Vydavatel: Ekopress

Vyšlo: 2018/05

ISBN: 978-80-87865-43-9

EAN: 9788087865439

Stran: 551

Rozměr: B5

Provedeni: Pevná vazba


Obsah a úvod


Adobe Reader

Publikace věnovaná problematice konsolidace účetních závěrek a aplikaci ekvivalenční metody umožní čtenáři zvládnout nejen základní algoritmy potřebné pro sestavení konsolidovaných účetních výkazů, ale rovněž poskytuje teoretický základ dané problematiky.

Text publikace vychází především z aktuálních znění Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), ale většina problematiky je vysvětlována rovněž v obecné rovině, což činí publikaci odolnější vzhledem ke změnám aktuální podoby účetní standardizace. Kde je to podstatné, je uvedeno srovnání s aktuální úpravou konsolidací v České republice. Kniha obsahuje velké množství jak dílčích, tak i komplexních příkladů, které poskytnou inspiraci pro sestavení konsolidované závěrky v praxi.

Přestože rozsah textu jakožto repetitoria a praktika v jednom nedává prostor pro všechny oblasti konsolidace a ekvivalenční metody, publikace umožní čtenáři danou problematiku pochopit a získat vědomosti o tom, jak sestavit konsolidované účetní výkazy.

Kniha dobře poslouží jako studijní materiál pro výuku konsolidovaných účetních závěrek na vysokých školách, pro přípravu na vstup do auditorské profese, pro vzdělávání účetních odborníků i pro další formy vzdělávání. Vedoucím účetním pracovníkům pomůže při sestavování konsolidovaných účetních závěrek. Finančním manažerům a jiným ekonomickým vedoucím pracovníkům umožní pochopit podstatu čísel podávaných konsolidovanými výkazy tak, aby volili správná rozhodnutí ve své řídící práci.

Obsahem publikace je:

  • Vymezení konsolidačního celku
  • Konsolidační koncepce
  • Metody konsolidace a ekvivalenční metoda
  • Konsolidace rozvahy, výkazu o úplném výsledku, výsledovky, výkazu o změnách ve vlastním kapitálu, konsolidovaná příloha
  • Řešení vnitroskupinových vztahů
  • Problematika dividend v konsolidaci a ekvivalenční metodě
  • Změny ve výši podílu
  • Odložená daň v konsolidaci
  • Dekonsolidace