Používáme cookies a podobné technologie v nezbytném rozsahu pro správnou funkci webu.

Před procházením našich stránek se můžete seznámit s prohlášením o ochraně vašich osobních dat.


Ekopress

0
 
 

Výběr titulů
Nový regionalismus.

Nový regionalismus.

Teorie a případová studie (Evropská unie)

kolektiv, Cihelková Eva


Cena: Kč 720

Dostupnost: do tří dnůVydavatel: C.H. Beck

Vyšlo: 2007/00

ISBN: 978-80-7179-808-8

EAN: 9788071798088

Stran: 364

Rozměr: B5

Provedeni: Pevná vazba

Zatímco většina nově vzniklých regionálních integrací zahrnuje celou řadu progresivních prvků nového regionalismu, a to zejména jsou-li motivovány snahou silně otevřených ekonomik a posílením jejich pozice v mezinárodním obchodě, existuje celá řada původních regionálních integrací, jejichž transformace v duchu nového regionalismu teprve začíná. V praxi tak můžeme konstatovat určité prolínání postupů starého a nového regionalismu. Vzhledem k síle globalizace se ovšem zdá, že do budoucna budou právě prvky nového regionalismu převládat a dominovat praxi i teorii světového regionalismu. Na základě tohoto přesvědčení vznikla i tato kniha, která v podmínkách České republiky představuje první ucelený pokus o nastínění teorie a praxe nového regionalismu. Text je rozdělen do čtyř kapitol, které postupují od obecného ke konkrétnímu a získané poznatky o novém regionalismu postupně prohlubují a aplikují na případech celosvětového vývoje, vývoje ve vybraných regionech světové ekonomiky v Evropské unii a v České republice. První kapitola se zabývá teoretickými přístupy k novému regionalismu a jeho obecným vymezením. Druhá kapitola zkoumá světový regionalismus jako reálný jev. Hledá odpověď na otázky, zda se regionalismus skutečně stává globálním jevem a zda jeho formální proměny směrují k prohlubování regionální integrace. Blíže je vzornost zaměřena na dvě centra světové ekonomiky, a to Severní Ameriku a asijsko-tichomořskou oblast. Třetí kapitola se zabývá důsledky nového regionalismu pro Evropskou unii a jeho projevy v praxi evropského regionalismu. Čtvrtá kapitola je zaměřena na Českou republiku, zejména pak na změny v obchodní politice.