Ekopress

0
 
 

Výběr titulů
Anglicko-český frazeologický slovník

Anglicko-český frazeologický slovník

Ustálené fráze, expresivní výrazy a idiomy, anglicko-česká přísloví

Bočánková Milena, Kalina Miroslav


Cena: Kč 340,–


Vydavatel: Ekopress

Vyšlo: 2007/09

ISBN: 978-80-86929-07-1

EAN: 9788086929071

Stran: 328

Rozměr: A5

Provedeni: Pevná vazba

Předkládaná publikace si klade za cíl seznámit čtenáře a zájemce s anglicko-českou idiomatikou, frazeologií a expresivními výrazy. Svým charakterem nepřímo k této oblasti náleží též přísloví. Jsou výtvorem lidové filosofie, životní zkušenosti a moudrosti. Proto jim byla věnována pozornost ve druhé části této příručky.

Autoři se snažili vybrat z bohaté frazeologie idiomy a obraty nejužívanější a nejzajímavější, aby studium frází představovalo stimulující a zajímavý způsob zdokonalování v angličtině. Nelze očekávat, že pro každý anglický idiom, frázi nebo přísloví lze najít odpovídající ekvivalent a naopak. Je třeba si uvědomit, že zřídka existují přímé ekvivalenty. Shoda je většinou částečná. Proto byla anglickému textu věnována všemožná péče pokud jde o vystiženísmyslu anglických frází ve srovnání s českými protějšky.

Publikace je určena studujícím na středních a vysokých školách, účastníkům jazykových kurzů a k individuálnímu studiu. Bude jistě vítaným pomocníkem všem, kteří se hlouběji zajímají o anglický jazyk a obohacení živé hovorové řeči, což jim přiblíží způsob myšlení Angličanů.