Používáme cookies a podobné technologie v nezbytném rozsahu pro správnou funkci webu.

Před procházením našich stránek se můžete seznámit s prohlášením o ochraně vašich osobních dat.


Ekopress

0
 
 

Výběr titulů
Příklady z účetnictví státní správy a samosprávy

Příklady z účetnictví státní správy a samosprávy

2. aktualizované vydání

Svoboda Michal


Cena: Kč 152

Dostupnost: sklademVydavatel: Oeconomica

Vyšlo: 2021/11

ISBN: 978-80-245-2434-4

EAN: 9788024524344

Stran: 90

Rozměr: A4

Provedeni: Měkká vazba

Skripta jsou určeny primárně studentům bakalářského studijního programu Účetnictví a finanční řízení podniku a programu Arts Management, kteří již mají znalosti na úrovni základů účetnictví (světový koncept). Mohou však také dobře posloužit studentům jiných ekonomických oborů zaměřených na problematiku veřejného sektoru a veřejné správy. Své uplatnění mohou také najít u účetních v organizacích veřejného sektoru, kteří si chtějí procvičit některé souvislosti a doplnit své zkušenosti i z některých dílčích vybraných oblastí účetnictví tzv. vybraných účetních jednotek.

Skripta obsahují desítky kontrolních otázek a diskusních témat, řešených ukázkových a především neřešených příkladů účtování a účetního vykázání v jednotlivých klíčových oblastech činností organizací veřejného sektoru, především z oblasti dlouhodobého majetku a jeho odpisování, transferů a vlastních zdrojů. Zařazeny jsou také příklady z oblastí rezerv, opravných položek a zásob. Tematicky tak skripta navazují a prohlubují znalosti studentů získané po absolvování základních kurzů účetnictví. V závěru skript nalezne čtenář ucelenou komplexní případovou studii, na níž je jednak možné zopakovat jednotlivá témata účtování a propojit je s oblastí rozpočtování, rozpočtové skladby a rozpočtového výkaznictví.

Toto aktualizované vydání obsahuje vylepšené a doplněné příklady a úkoly na základě zkušeností autora i studentů z použití při prezenční i distanční výuce. Tato doplnění především zvyšují jednoznačnost a srozumitelnost zadání pro studenty – čtenáře.