Používáme cookies a podobné technologie v nezbytném rozsahu pro správnou funkci webu.

Před procházením našich stránek se můžete seznámit s prohlášením o ochraně vašich osobních dat.


Ekopress

0
 
 

Výběr titulů
New English for Business and Economics

New English for Business and Economics

Student

1. vydání

Kolektiv autorů


Cena: Kč 274

Dostupnost: sklademVydavatel: Oeconomica

Vyšlo: 2021/09

ISBN: 978-80-245-2427-6

EAN: 9788024524276

Stran: 244

Rozměr: A5

Provedeni: Měkká vazba

New English for Business and Economics je učebnice vytvořená pro studenty Vysoké školy ekonomické v Praze a další studenty, kteří se připravují na kariéru v obchodě, ekonomii a příbuzných oborech. Učebnice je aktualizovaným a doplněným vydáním původní knihy English for Business and Economics, pokrývá vybraná ekonomická témata a zároveň obsahuje lekce, jejichž cílem je procvičit klíčové dovednosti nezbytné pro efektivní komunikaci s kolegy a obchodními partnery. Nově byly zařazeny lekce, které nacvičují akademické dovednosti – tvorba argumentu a debata. Cílem kurzu je aktivně zapojit studenty do procesu osvojování cizího jazyka za použití tradičních výukových metod a komunikativního stylu výuky. Všechny lekce nabízejí širokou škálu cvičení zaměřených na čtyři základní dovednosti (čtení, psaní, poslech a mluvení) nezbytné pro úspěšné zvládnutí jazyka.

Úroveň: středně pokročilá (B2 podle SERR)

New English for Business and Economics is a ‘tailored’ course for the students of the Prague University of Economics and Business and other students who are preparing to pursue their careers in business, economics, and related areas. The material is an updated version of the book English for Business and Economics and covers selected business-related topics and units which aim to introduce and practise skills necessary for effective communication with colleagues and business partners. The course, which sets out to involve learners actively in the process of developing their language skills, combines traditional methods of language teaching with a communicative approach encouraging students to express their own ideas concerning the coursebook topics. All units offer a full range of exercises focusing on the four main skills (reading, listening, writing, and speaking) necessary for successful language acquisition.

Level: upper-intermediate (B2 according to CEFR)