Používáme cookies a podobné technologie v nezbytném rozsahu pro správnou funkci webu.

Před procházením našich stránek se můžete seznámit s prohlášením o ochraně vašich osobních dat.


Ekopress

0
 
 

Výběr titulů
Peněžní ekonomie a bankovnictví

Peněžní ekonomie a bankovnictví

7. vydání

Revenda Zbyněk, Mandel Martin, Kodera Jan, Musílek Petr, Dvořák Petr


Cena: Kč 639 (běžná cena)

Cena: Kč 575 (sleva 10 %)

Dostupnost: sklademVydavatel: Ekopress

Vyšlo: 2023/04

ISBN: 978-80-87865-84-2

EAN: 9788087865842

Stran: 376

Rozměr: B5

Provedeni: Pevná vazba


Obsah a úvod


Adobe Reader

Rozvoj tržní ekonomiky v naší zemi a s tím spojené působení základních funkcí peněz v praktické rovině znamenají, že ekonomické subjekty opírají svá ekonomická rozhodování jak o skutečný, tak o očekávaný vývoj peněžních veličin. Jde především o úrokové sazby, kurzy cenných papírů nebo měnové kurzy. Tato skutečnost současně vede k nárokům na poznání problematiky fungování peněžního oběhu, finančních institucí a peněžních a kapitálových trhů.

Text publikace je rozdělen do šesti základních částí. V úvodní části – Peníze a úrok – se čtenáři seznámí se základními poznatky o podstatě fungování peněz, jejich emisi, oběhu a funkcích. Do kapitoly je rovněž zařazena problematika měnových unií. Další kapitola je věnována teoriím úrokové míry a determinantám a faktorům její úrovně a pohybu.

V druhé části – Finanční systém – se věnujeme členění a fungování finančních trhů a úloze finančních zprostředkovatelů. Aktuálně je zde zařazena subkapitola o Evropském systému finančního dohledu. Část dále zahrnuje rozsáhlou kapitolu o obchodním bankovnictví i nově zpracované subkapitoly o kolektivním a penzijním investování.

Třetí část – Trhy cenných papírů – obsahuje výklad základů investičního managementu. Pozornost soustředíme na typy investičních instrumentů a metody jejich ohodnocování a na institucionální uspořádání trhů cenných papírů. Nově je zařazena pasáž, kde se vysvětluje chování akciových kurzů pohledem behaviorálních financí.

Ve čtvrté části – Centrální bankovnictví – se zaměřujeme na postavení a činnost centrální banky, nástroje měnové politiky a systém regulace a dohledu bank. Zvláštní pozornost je věnována centrální bance v naší ekonomice a Evropské centrální bance.

Pátá část – Měnová teorie a politika – nejdříve čtenáře seznamuje s teoriemi poptávky po penězích. Následují výklad emise, resp. nabídky peněz a samostatná kapitola o problematice inflace a deflace s využitím modelu AS–AD a řady příkladů z české ekonomické historie. Podrobně se věnujeme transmisním mechanismům měnové politiky a popisujeme alternativní způsoby jejího provádění v podmínkách exogenity a endogenity peněz, tj. postupy, pro které se vžily názvy cílování peněžní zásoby a cílování inflace.

V závěrečné, šesté části – Mezinárodní finance – navazujeme výkladem měnového kurzu a kurzové politiky s důrazem na problematiku vnější rovnováhy a volby kurzového systému. Rovněž se věnujeme devizovým operacím a jejich praktickému využití při arbitráži, spekulaci a hedgingu.

Sedmé vydání odborné publikace, která prvně vyšla již v roce 1996 a jejíž všechna předchozí vydání byla rozebrána, je doplněno o aktuální skutečnosti a upraveno především s ohledem na změny v české ekonomice v posledních letech. Vydání reflektuje dvě zcela mimořádné události: virovou pandemii a agresivní válku Ruska proti Ukrajině, které výrazně mění ekonomické prostředí, především v oblasti rozpočtového hospodaření vlád. Publikace rovněž obsahuje podrobný seznam literatury, rejstřík a anglické summary.