Používáme cookies a podobné technologie v nezbytném rozsahu pro správnou funkci webu.

Před procházením našich stránek se můžete seznámit s prohlášením o ochraně vašich osobních dat.


Ekopress

0
 
 

Výběr titulů
Centuries of International Relations

Centuries of International Relations

(Study Documentary Collection)

1. vydání

Veselý Zdeněk


Cena: Kč 855

Dostupnost: sklademVydavatel: Oeconomica

Vyšlo: 2022/11

ISBN: 978-80-245-2457-3

EAN: 9788024524573

Stran: 510

Rozměr: B5

Provedeni: Měkká vazba

The publication contains documents on the development of international relations from their beginnings to the present, with an emphasis on issues from the 20th and early 21st centuries. Above all, documents in the form of international treaties and agreements and other documents relating to relations between individual actors in international relations are represented. Due to the scope of the publication, the documents are published mostly in extract form, and each of them is presented with a brief explanatory comment. The publication is primarily intended for study purposes.

Publikace obsahuje dokumenty k vývoji mezinárodních vztahů od jejich počátků až do současnosti s důrazem na problematiku 20. a počátku 21. století. Především jsou zastoupeny dokumenty v podobě mezinárodních smluv a dohod a dalších dokumentů týkajících se vztahů mezi jednotlivými aktéry mezinárodních vztahů. Vzhledem k možnostem rozsahu publikace jsou dokumenty publikovány většinou v profilujících výňatcích, každý z nich je uveden stručným vysvětlujícím komentářem. Publikace je vydána v angličtině a je určena především pro studijní účely.