Ekopress

0
 
 

Výběr titulů
Průzkum trhu

Průzkum trhu

příprava, výběr metod, provedení, interpretace výsledků

Hague Paul


Cena: Kč 349 (běžná cena)

Cena: Kč 314 (sleva 10 %)

Dostupnost: do tří dnůVydavatel: Computerpress

Vyšlo: 2003/00

ISBN: 80-7226-917-8

Stran: 234

Rozměr: B5

Provedeni: Pevná vazba

Potřebujete připravit a ve vlastní režii realizovat průzkum trhu? Chcete si být jisti, že marketingový průzkum provedete tak, že získané výsledky nebudou chybné a budou mít skutečně vypovídající schopnost? Publikace Průzkum trhu je určena: # marketingovým pracovníkům, kterým poskytne informace jak průzkum naplánovat, realizovat a vyhodnotit, ale také např. jak nadřízeným připravit a předložit nabídku průzkumu i jak čtivě a srozumitelně sestavit výsledky průzkumu; # agenturám pro marketingový průzkum, kterým nabídne řadu zajímavých profesních rad a tipů. Seznámí vás s tím: * kde všude ve firemní činnosti můžete marketingový výzkum využít * jak průzkum trhu co nejpřesněji naplánovat * jak má vypadat časový rozvrh průzkumu * jak získat informace o trhu, aniž za ně musíte platit * kde hledat tržní údaje, průmyslová data, údaje o společnostech, vládní statistiky, seznamy * jaký je rozdíl mezi kvalitativním a kvantitativním průzkumem * jak probíhá sběr, třídění a vyhodnocování kvantitativních dat * jak stanovit vzorek respondentů, abyste co nejvíce eliminovali možnou chybovost * jak navrhnout dotazník: jak koncipovat různé typy otázek, připravit otázky týkající se chování, subjektivních pocitů, klasifikační otázky ad. * jaké existují metody sběru dat a kdy kterou využít: osobní interview, telefonické interview, skupinové diskuse, samovyplňovací průzkumy, internetový průzkum ad. * jak správně testovat výrobek * co měřit při výzkumech spokojenosti zákazníka * jak analyzovat otázky s otevřeným a uzavřeným koncem * jak vyhodnocovat kvantitativní a jak kvalitativní data * jak vypočíst možnou odchylku a chybovost * jak připravit a předložit nabídku průzkumu * jak vytvořit jasnou a srozumitelnou zprávu o výsledcích průzkumu * na které agentury se obrátit v případě složitějších průzkumů atd.