Ekopress

0
 
 

Výběr titulů
Úvod do podnikového hospodářství

Úvod do podnikového hospodářství

Wöhe Günter, Kislingerová Eva


Cena: Kč 920

Dostupnost: do tří dnůVydavatel: C.H. Beck

Vyšlo: 2007/00

ISBN: 978-80-7179-897-2

EAN: 9788071798972

Stran: 930

Rozměr: B5

Provedeni: Měkká vazba

Druhé české vydání nejrozšířenější učebnice podnikové ekonomiky v německy mluvících zemích. Změněné globální prostředí vyvolává potřebu adaptace podniků a aktivní využívání nových nástrojů tak, aby podniky nejen přežily, ale aby byly efektivní a fungovaly dlouhodobě. Svoji úlohu sehrávají i nové normy Evropské unie; asi nejvýrazněji je podniky pociťují v oblasti péče o životní prostředí, v oblasti účetnictví, Corporate Governance apod. Jak vývoj jednoznačně ukazuje, podniková ekonomika, resp. podnikové hospodářství jako samostatná vědní disciplína má své nezastupitelné místo a s postupem doby spíše nabývá na významu. Učebnice vysvětluje podnik v celém komplexu funkcí a činností, ukazuje na jejich vzájemnou provázanost a podmíněnost, upozorňuje i na možné třecí plochy, ale i na možnosti jejich překonání. Svým pojetím tak učebnice překračuje rámec pouhého teoretizování a přináší praktické návody, jak uspět v podmínkách tržního hospodářství.