©EKOPRESS
Manažerské rozhodování

Manažerské rozhodování

Postupy, metody a nástroje

Fotr Jiří, Švecová Lenka, kolektiv

3. vydání

Vyšlo: 2016/12

Provedení: Měkká vazba, B5

Stran: 478

Vydavatel: EKOPRESS

ISBN: 978-80-87865-33-0

Cena: Kč 540,–

   Obsah a úvod | Adobe Reader

Rozhodování představuje jednu ze základních manažerských aktivit, jejíž kvalita ovlivňuje do značné míry výsledky i efektivnost fungování organizačních jednotek v hospodářské sféře i veřejné správě. Manažeři na jednotlivých úrovních řízení by si měli proto osvojit určitý soubor poznatků a dovedností, které jsou důležité pro zabezpečení požadované kvality řešení rozhodovacích problémů, resp. rozhodování. Cílem této publikace je právě poskytnout v přehledné a uspořádané formě tento poznatkový fond.