©EKOPRESS
Zákoník práce 2022

Zákoník práce 2022

Roučková Dana, Schmied Zdeněk

19. aktualizované vydání

Vyšlo: 2022/01

Provedení: Měkká vazba, A5

Stran: 192

Vydavatel: Anag

ISBN: 978-80-7554-344-8

Kč 169,–

Odkaz koš


Přestože po schválení poslední významné novely zákoníku práce v roce 2020 (zákon č. 285/2020 Sb.) nebyl rok 2021 poznamenán dalšími zásadními změnami v oblasti pracovněprávní legislativy, řešila praxe během tohoto období četné aplikační problémy vyplývající právě z této poslední novelizace zákoníku práce, jejíž druhá část nabyla účinnosti k 1. lednu 2021. Mezi takové patří nový výpočet délky dovolené a její čerpání „v hodinách“, uvolňování zaměstnanců k činnosti na táborech dětí a mládeže a při jiných obdobných sportovních činnostech, v oblasti doručování písemností, v souvislosti s možností zřizování sdílených pracovních míst či přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů.