©EKOPRESS
V silokřivkách mezinárodních vztahů

V silokřivkách mezinárodních vztahů

Mezinárodní postavení, zahraniční politika a diplomacie českého státu

Veselý Zdeněk

2. upravené vydání

Vyšlo: 2021/09

Provedení: Měkká vazba, A5

Stran: 522

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 978-80-245-2412-2

Kč 641,–

Odkaz koš


Publikace představuje syntetické zpracování problematiky mezinárodního postavení, zahraniční problematiky a diplomacie českého státu od jeho vzniku na konci 9. století po jeho vstup do Evropské unie na počátku 21. století. Publikace je strukturována chronologicky-problémově ve vazbě na existenci státu a jeho mezinárodní postavení. Proporčně je důraz kladen na problematiku 20. století a počátku 21. století. Text každé kapitoly je uveden partií postihující širší mezinárodní kontext a opatřen vědeckým poznámkovým aparátem. Orientaci v problematice slouží první kapitola, podávající souhrn dosaženého stavu zpracování problematiky v podobě dostupných publikačních výstupů. Závěrečný přehled je pojat v podobě kapitoly, podávající teoretické postižení proměn postavení českého státu v mezinárodním systému. Publikace je vzhledem k výše uvedeným charakteristikám určena především studentům a dalším zájemcům z řad širší o problematiku se zajímající veřejnosti jako publicistům, případně i politikům, a v neposlední řadě k diskusi v rámci oborové akademické komunity.