©EKOPRESS
My Czech

My Czech

The First Big Step

Sůvová Petra, Zlámaná Petra

1. vydání

Vyšlo: 2021/08

Provedení: Měkká vazba, A4

Stran: 80

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 978-80-245-2424-5

Kč 139,–

Odkaz koš


Předkládaná skripta jsou studijním materiálem, jenž slouží pro výuku českého jazyka, a to především v rámci anglicky mluvících skupin studentů. Materiál obsahuje základní přehled o gramatice podstatných jmen, přídavných jmen a sloves a je doplněn cvičeními zaměřenými na fixaci a rozvoj slovní zásoby a procvičování morfologických jevů. Skripta jsou zaměřena na úvodní fázi osvojování češtiny, orientační výstupní úrovní dle SERR pro jazyky je úroveň A1.