©EKOPRESS
Teorie práva

Teorie práva

Gerloch Aleš

8. aktualizované vydání

Vyšlo: 2021/00

Provedení: Pevná vazba, A5

Stran: 352

Vydavatel: Vydav. A.Čeněk

ISBN: 978-80-7380-838-9

Kč 550,–

Odkaz koš


Nové vydání učebnice Teorie práva je aktualizovanou verzí vydání předchozího, které se osvědčilo. Proto se jeho základní struktura, rozsah a způsob výkladu nezměnily. Bylo však nutno reflektovat zvláště rekodifikaci soukromého práva, a to především z hlediska právní terminologie. Vycházel jsem přitom z jedné strany z toho, že obecná teorie práva není jen teorií soukromého práva, a tím méně občanského práva České republiky, na druhé straně jsem však zohlednil propedeutickou funkci, kterou tento předmět má ve výuce magisterského studijního programu na právnických fakultách v České republice. Platí přitom nadále, že okruh adresátů učebnice je širší; rovněž tuto skutečnost je namístě respektovat.