©EKOPRESS
Základy odborné práce

Základy odborné práce

Včetně základů informační etiky

Radváková Věra, Sigmund Tomáš

2. aktualizované a rozšířené vydání

Vyšlo: 2020/00

Provedení: Měkká vazba, A5

Stran: 164

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 978-80-245-2404-7

Kč 324,–

Odkaz koš


Publikace Základy odborné práce (včetně základů informační etiky) je druhé rozšířené vydání učebnice Základy odborné práce (Radváková, Sigmung, 2016). Kniha je doplněna především o aktuální poznatky v rámci informační etiky. Širší rozměr informační etiky je obsahem nové páté kapitoly věnující se riziku totality podporované moderními informačními technologiemi. V textu čtenář získá představu, jak lze k etickým problémům přistupovat. Rozšířena je také část o právní úpravě zacházení s informacemi, protože tato oblast byla silně ovlivněna zaváděním GDPR. Doplněná je i část Vědecká a odborná práce, kde autoři přidali novou kapitolu Metody vědecké práce, neboť je nutné počítat s tím, že i počet a komplexita výzkumných metod se v posledních letech zvýšily.