©EKOPRESS
ÚZ 1427 - Poplatky

ÚZ 1427 - Poplatky

Kolektiv autorů

1. vydání

Vyšlo: 2021/00

Provedení: Měkká vazba, A5

Stran: 176

Vydavatel: Sagit

ISBN: 978-80-7488-463-4

Kč 89,–

Odkaz koš


Všechny poplatkové zákony byly od minulého vydání mnohokrát novelizovány: zákon o správních poplatcích má 17 menších novel; zákon o místních poplatcích má 4 novelizace; soudní poplatky se měnily dvakrát – do textu jsou již také zapracovány účinné od 1. 6. 2021. V publikace najdete také 3 rozhodnutí Ministerstva financí o prominutí správních poplatků z důvodů kovidové epidemie. Dále jsou zde předpisy upravující poplatky rozhlasové a televizní, za znečišťování ovzduší, za činnost organizací státního odborného dohledu, za odebíranou přírodní minerální vodu, za znečištění vod a vypouštění odpadních vod, za udržování patentů, puncovní poplatky, zpoplatnění pozemních komunikací a další.