©EKOPRESS
Základní principy a postupy v účetnictví

Základní principy a postupy v účetnictví

Vlčková Miroslava

1. vydání

Vyšlo: 2020

Provedení: Měkká vazba, A5

Stran: 156

Vydavatel: Wolters Kluwer

ISBN: 978-80-7598-928-4

Kč 339,–

Odkaz koš


Cílem publikace „Základní principy a postupy v účetnictví“ je poskytnout čtenářům komplexní pohled na problematiku účetnictví z hlediska zákona o účetnictví, vyhlášky č. 500/2002 Sb. a Českých účetních standardů pro podnikatele. Předkládaná publikace se nesnaží pouze o strohý popis účetních metod, zásad, principů a postupů, ale i o vysvětlení jejich obsahu, vypovídací schopnosti účetních výkazů i celého účetního systému. Účetnictví jako celek totiž v praxi neznamená pouhé zaúčtování účetních případů na správné účty a správné strany účtů, ale především pochopení vzájemných vazeb a dopadů hospodářských operací do celého účetního systému.