©EKOPRESS
ÚZ 1395 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost 2020

ÚZ 1395 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost 2020

Kolektiv autorů

1. vydání

Vyšlo: 2020

Provedení: Měkká vazba, A5

Stran: 304

Vydavatel: Sagit

ISBN: 978-80-7488-430-6

Kč 145,–

Odkaz koš


Publikace obsahuje soubor úplných znění 48 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, pojištění odpovědnosti zaměstnavatele), dále zaměstnanost, odbory, kolektivní vyjednávání, platební neschopnost zaměstnavatele a inspekce práce. Od minulého vydání byl především několikrát změněn zákon o zaměstnanosti, zákon o inspekci práce a některé další předpisy. Všechny novelizované pasáže jsou zvýrazněny tučně.