©EKOPRESS
Sbírka úloh pro manažerskou ekonomiku

Sbírka úloh pro manažerskou ekonomiku

Špička Jindřich, Kozáková Petra

1. vydání

Vyšlo: 2020

Provedení: Měkká vazba, A4

Stran: 80

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 978-80-245-2405-4

Kč 140,–

Odkaz koš


Skripta „Sbírka úloh pro Manažerskou ekonomiku“ jsou určena studentům Fakulty managementu VŠE, a to zejména pro účely předmětu Manažerská ekonomika. Skripta navazují, aktualizují a podstatně doplňují dříve vydanou publikaci Soubor úloh pro cvičení z Manažerské ekonomiky. Sbírka obsahuje zadání úloh, jež budou řešeny na cvičeních prezenční formy studia a na soustředěních kombinované formy studia. Nelze však vyloučit případné využití skript i v jiných předmětech či v případě, kdy se chce student zorientovat v daných tématech manažerské ekonomiky. Předložené úlohy jsou neřešené, u většiny z nich jsou však uvedeny výsledky pro kontrolu správnosti řešení nebo je formou předepsaných tabulek naznačen postup řešení. Úlohy představují praktické využití prvků manažerské ekonomiky. Studenti mohou aplikovat nabyté znalosti, vypočítat příslušné ukazatele a zvážit jejich význam pro příslušná opatření a manažerská rozhodnutí.