©EKOPRESS
Řízení obchodních bank

Řízení obchodních bank

Vybrané kapitoly

Kašparovská Vlasta, kolektiv

1. vydání

Vyšlo: 2006

Provedení: Měkká vazba, B5

Stran: 360

Vydavatel: C.H. Beck

ISBN: 80-7179-381-7

Kč 650,–

Odkaz koš


Učebnice je koncipována od obecnějšího pojetí problematiky k výkladu konkrétních vybraných oblastí z bankovního řízení. Z hlediska obsahu je strukturována do tří logicky a obsahově provázaných částí. Začíná výkladem základních principů bankovního podnikání s akcentem na funkce a cíle obchodních bank a na promítnutí bankovní činnosti do účetního výkaznictví. Pokračuje výkladem bankovní regulace a jejich nástrojů jako stěžejních faktorů vnějšího prostředí, které zásadním způsobem ovlivňují řídící procesy a organizační strukturu banky. Třetí, obsahově ucelenou část tvoří výklad dílčích systémů bankovního řízení ? řízení bankovních rizik, plánování a controlling, interní audit a bankovní marketing. Výběr tematických celků je ovlivněn zejména aktuálními požadavky a trendy v bankovním řízení.