©EKOPRESS
Nové trendy ve vývoji konkurenceschopnosti podniků České republiky

Nové trendy ve vývoji konkurenceschopnosti podniků České republiky

V globální světové ekonomice

Kislingerová Eva, kolektiv

1. vydání

Vyšlo: 2014

Provedení: Měkká vazba, B5

Stran: 208

Vydavatel: C.H. Beck

ISBN: 978-80-7400-537-4

Kč 390,–

Odkaz koš


Kniha je zaměřena na nejvýše aktuální otázky. Jejím cílem je identifikovat, jakými charakteristikami se vyznačuje současný ekonomický systém a jaký dopad mají změny vnějšího prostředí a měnícího se ekonomického systému na fungování podniků. Vývoj posledních desetiletí v reálné ekonomice a také vývoj v ekonomické vědě ukazují, že i když je hospodářské světové prostředí stále složitější, základní ekonomické zákonitosti zůstávají v platnosti. Konkurenceschopnost ekonomických subjektů může být zlepšena specifickými vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci nebo horizontálními řídicími systémy či například zvláštními postupy v managementu, ale stále je určována především schopností dosáhnout vysoké produktivity práce. Moderní ekonomika se vyznačuje především extrémní složitostí, specializací a dalšími znaky. Nepředstavuje však nějaké další vývojové stadium v oblasti základních ekonomických vztahů a zákonitostí.