©EKOPRESS
ÚZ 1398 - Oceňování majetku

ÚZ 1398 - Oceňování majetku

kolektiv

1. vydání

Vyšlo: 2021/00

Provedení: Měkká vazba, A5

Stran: 272

Vydavatel: Sagit

ISBN: 978-80-7488-433-7

Kč 147,–

Odkaz koš


Tato publikace obsahuje zákon o oceňování majetku a oceňovací vyhlášku, která se od 1. 1. 2021 podstatně mění a rozšiřuje – např. nové paragrafy k určení obvyklé ceny a tržní hodnoty; použití cenové mapy; nová úprava oceňování věcného břemene a oceňování závady na nemovité věci; změny v oceňování rychle rostoucích dřevin; aktualizace řady příloh (základní ceny stavebního pozemku a obestavěného prostoru, index trhu s nemovitostmi, polohový koeficient, míra kapitalizace atd.).