©EKOPRESS
Vícekriteriální rozhodování za nejistoty

Vícekriteriální rozhodování za nejistoty

Fotr Jiří

1. vydání

Vyšlo: 2020/12

Provedení: Měkká vazba, A4

Stran: 124

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 978-80-245-2399-6

Kč 205,–

Odkaz koš


Skripta jsou zaměřena na problematiku vícekriteriálního rozhodování za nejistoty, kam patří především rozhodovací problémy strategické povahy, tj. tvorba strategie a strategické plánování. Pozornost je věnována charakteristice scénářů a především jejich uplatnění pro hodnocení a výběr variant strategie, pro tvorbu investičního programu a portfolia inovačních projektů. Součástí skript je i charakteristika analýzy citlivosti podporující řešení problémů vícekriteriálního hodnocení za nejistoty.