©EKOPRESS
Demokracie, vlastnictví a svoboda

Demokracie, vlastnictví a svoboda

K institucionálnímu uspořádání v poválečném Československu (1945-1948)

Nikodym Tomáš

1. vydání

Vyšlo: 2020/11

Provedení: Měkká vazba, A5

Stran: 158

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 978-80-245-2385-9

Kč 283,–

Odkaz koš


Kniha přináší ekonomický pohled na vývoj československého demokratického režimu 1945–1948. Zvláštní důraz je kladen na institucionální udržitelnost poválečného režimu. Zkoumán je především vztah mezi demokratickým uspořádáním a hospodářským systémem, ať už jde o formy vlastnictví či ekonomického plánování. To se ukazuje jako klíčové, protože ne každý hospodářský systém je kompatibilní s demokratickým uspořádáním. Nekompatibilní hospodářský řád může vést k destrukci demokracie.