©EKOPRESS
Mikroekonomie

Mikroekonomie

Základní kurs

Macáková Libuše, kolektiv

11. vydání

Vyšlo: 2010

Provedení: Měkká vazba, A5

Stran: 276

Vydavatel: Melandrium

ISBN: 978-80-86175-70-6

Kč 190,–

Odkaz koš


První původní česká publikace, která obsahuje ucelený výklad základů mikroekonomie. Její první vydání v roce 1991 bylo reakcí na absenci podobné studijní literatury v českém jazyce. Učebnice je určena posluchačům základního (bakalářského) kursu mikroekonomie ekonomických fakult vysokých škol. Výklad základních ekonomických pojmů a souvislostí standardně vyučovaných na vysokých školách směřuje k zevrubnému vysvětlení tržní poptávky a nabídky. Vychází přitom z charakteristiky rozhodování ekonomických subjektů, především domácností a firem na trzích výrobků a služeb i na trzích výrobních faktorů. V závěru je charakterizována propojenost jednotlivých trhů, předpoklady a překážky efektivního fungování ekonomiky a vliv vlády na tyto procesy. Ve snaze o větší srozumitelnost výkladu je text oživen příklady a aplikacemi, přičemž jsou používány výhradně české reálie.