©EKOPRESS
Materiály k didaktice ekonomiky a účetnictví

Materiály k didaktice ekonomiky a účetnictví

Králová Alena, Berková Kateřina

2. aktualizované vydání

Vyšlo: 2020/10

Provedení: Měkká vazba, A4

Stran: 136

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 978-80-245-2393-4

Kč 225,–

Odkaz koš


Předložená skripta jsou určena pro studenty oboru učitelství na VŠE a pro adepty učitelství v doplňujícím pedagogickém studiu, pro učitele předmětu ekonomiky a účetnictví na všech středních školách, zejména obchodních akademií. Jsou vhodná i pro širší spektrum zájemců o vzdělávání (manažerů v korporátní sféře, organizátorů vzdělávacích akcí, metodiků, lektorů, koučů, mentorů v neformálním vzdělávání) a pro řadu dalších zájemců, působících v terciárním vzdělávání anebo v oblasti kariérového řízení. Skripta jsou rozdělena do tří částí. První část se zabývá modelováním a plánováním vyučovací jednotky. Zde se mají čtenáři dozvědět, jak přistoupit k naplánování a tvorbě efektivní přípravy vyučovací hodiny, jsou zde naznačeny některé rady pro začínající učitele při jejich prvních pedagogických výstupech. Druhá část je zaměřena na aplikaci vybraných vyučovacích metod na konkrétní učivo z předmětů ekonomika a účetnictví. Ukázky jsou seřazeny podle využívání ve školní praxi, čtenáři se seznámí s tradičními metodami (verbálně reprodukčními) i moderními (aktivizačními). Ukázky příkladů jsou vyznačeny kurzívou či ohraničením. Třetí část je orientována na simulaci řízení vyučovací jednotky v předmětu ekonomika a účetnictví, jsou zde přiloženy vybrané ukázky metodických materiálů, které mohou posloužit jako vzor při tvorbě prvních příprav začínajících učitelů pro celou vyučovací jednotku, představují též návod pro tvorbu vzorových metodických materiálů.