©EKOPRESS
OCEŇOVÁNÍ 2020/1-2

OCEŇOVÁNÍ 2020/1-2

Kolektiv autorů

1. vydání

Vyšlo: 2020

Provedení: Měkká vazba, A4

Stran: 90

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 1803-0785

Kč 135,–

Odkaz koš


Časopis Oceňování byl založen v roce 2008 jako recenzovaný vědecký časopis Vysoké školy ekonomické – Institutu oceňování majetku. Vychází čtvrtletně. Jeho hlavním posláním je prezentovat nejnovější poznatky a výsledky výzkumu v oblasti oceňování podniků a oceňování majetku, a to pedagogickým a vědeckým pracovníkům, studentům i odborné veřejnosti. Cílem tohoto časopisu je napomáhat ke zkvalitnění teorie oceňování a zároveň zprostředkovat nové poznatky odhadcovské a znalecké praxi.