©EKOPRESS
Efektivní komunikace v profesní francouzštině

Efektivní komunikace v profesní francouzštině

Dvořáková Kateřina, Kovářová Dominika

1. vydání

Vyšlo: 2020

Provedení: Měkká vazba, A5

Stran: 220

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 978-80-245-2346-0

Kč 335,–

Odkaz koš


Tato praktická učebnice profesní francouzštiny (jazyková úroveň B2/C1) je zaměřená na běžné mluvní akty i písemné obraty využitelné v profesních situacích ve třech oblastech: mezinárodním obchodu, diplomacii a cestovním ruchu. Učebnice nabízí široké rozpětí témat ve všech třech oborech a je rozčleněna do tematických kapitol prezentovaných na přehledných dvoustránkách s mluvními a písemnými obraty a příklady pro jejich procvičení i jejich aplikaci v konkrétních komunikačních situacích. Cílové publikum: studenti oborů Mezinárodní obchod, Mezinárodní studia a diplomacie, Cestovní ruch, kteří dosáhli minimálně úrovně B1 a připravují se na zkoušku Pařížské obchodní komory za účelem obdržení diplomu Diplôme de français professionnel, ale i pracovníci v soukromé a veřejné sféře v kontaktu s frankofonním pracovním prostředím.