©EKOPRESS
Daňový systém ČR 2020

Daňový systém ČR 2020

Vančurová Alena, Láchová Lenka, Zídková Hana

1. vydání

Vyšlo: 2020/09

Provedení: Měkká vazba, A5

Stran: 408

Vydavatel: Wolters Kluwer

ISBN: 978-80-7598-887-4

Kč 455,–

Odkaz koš


Publikace Daňový systém ČR 2020 vychází již popatnácté, poprvé pod hlavičkou společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s. Letos je tomu již čtyřiadvacet let, co vyšlo první vydání. Po dvouleté odmlce se tedy kniha opět dostává na trh, a to v aktualizované verzi, reagující na stav našeho daňového systému na začátku roku 2020.

Během uplynulých dvou let daňový systém doznal několika změn. Ty zásadní jsou v nové učebnici samozřejmě promítnuty. Snahou autorek bylo vytvořit učební pomůcku, která čtenářům umožní proniknout do fungování jednotlivých daní i daňového systému jako celku. Velký důraz je kladen na zobecnění a srozumitelnost textu, autorky se snaží konstrukci daní podávat v souvislostech a s důrazem na logiku věci. Publikace umožní čtenáři i určitý nadhled a orientaci v působení daní a jejich konstrukčních prvků.

Všechny autorky již po mnoho let vyučují problematiku zdanění na vysoké škole, a jsou tedy schopny podat obsah tak, aby byl přístupný i pro laiky.

Přehledně zpracovaná publikace obsahuje celou řadu schémat, tabulek, grafů a ilustrativních příkladů pro snadnější pochopení stále komplikovanějšího daňového systému České republiky.

Formou odkazů autorky upozorňují na logické souvislosti mezi prvky jednotlivých daní a pro snadnější orientaci připojily také podrobný věcný rejstřík.