©EKOPRESS
Fachsprache Wirtschaft Neu 2

Fachsprache Wirtschaft Neu 2

Březina Jaroslav, Drmlová Dana, Antoňová Christina, kolektiv

1. vydání

Vyšlo: 2020/09

Provedení: Měkká vazba, A4

Stran: 134

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 978-80-245-2383-5

Kč 197,–

Odkaz koš


Učebnice hospodářského jazyka "Fachsprache Wirtschaft Neu 2" je určena především studujícím ekonomických oborů bakalářského studia na mateřské VŠE. Své uplatnění si však zcela jistě najde i na ekonomických fakultách ostatních vysokých škol či v institucích orientovaných na podnikatelské a manažerské kurzy. Učební materiál předpokládá dobrou znalost německého jazyka odpovídající úrovni znalostí nabytých na gymnáziích či obchodních akademiích. Po probrání dané látky budou studující disponovat velmi dobrými jazykovými dovednostmi přesahujícími úroveň B2 Evropského referenčního rámce pro výuku jazyků, budou schopni komunikovat s dostatečnou erudovaností na širokou škálu ekonomických témat, porozumí mluvenému i psanému odbornému projevu.