©EKOPRESS
Mezinárodní finance a devizový trh

Mezinárodní finance a devizový trh

Durčáková Jaroslava, Mandel Martin

2. vydání

Provedení: Pevná vazba, B5

Vydavatel: EKOPRESS

ISBN: 978-80-87865-65-1

Kč 0,–

   Obsah a úvod | Adobe Reader

Kniha “Mezinárodní finance a devizový trh” podává ucelený výklad teorie a praxe mezinárodních financí s důrazem na význam a fungování devizového trhu. Akcentován je přístup založený na propojení mikroekonomického a makroekonomického pohledu.

Čtenář bude mít možnost pochopit význam a fungování mezinárodních finančních operací jak z pohledu výrobní firmy a obchodní banky, tak i z pohledu měnové a kursové politiky centrální banky.

Tematickou náplní je problematika devizových operací, fundamentální a technická analýza spotového kursu, jakož i otázky přímých a portfoliových zahraničních investic. Závěrečná část je věnována fungování mezinárodních měnových a finančních institucí a problematice evropské měnové a finanční integrace.

Kniha je určena nejen studentům ekonomických fakult, ale i pracovníkům v bankovním a v podnikovém sektoru.