©EKOPRESS
Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích

Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích

Müllerová Libuše, Šindelář Michal

1. vydání

Vyšlo: 2016/02

Provedení: Měkká vazba, B5

Stran: 208

Vydavatel: Grada

ISBN: 978-80-247-5806-0

Kč 289,–

Odkaz koš


Rekodifikace občanského a obchodního práva významně zasáhla do pravidel účetnictví obchodních korporací – společností s ručením omezeným i akciových společností. Přitom účetní zachycení řady transakcí má v mnoha případech i daňové dopady. Záměrem této publikace je ukázat na právní, účetní a daňové řešení vybraných účetních operací. Počínaje založením obou obchodních korporací přes jednotlivé oblasti jejich hospodaření (dlouhodobý majetek, zásoby, pohledávky a závazky, operace s vlastním kapitálem) až po uzavření účetních knih, sestavení účetní závěrky a následné rozdělení výsledku hospodaření. Stranou by neměly zůstat ani následné povinnosti po datu účetní závěrky – sestavení výroční zprávy, zprávy o vztazích, ověření těchto dokumentů auditorem a jejich zveřejnění.