©EKOPRESS
Management inovací

Management inovací

Veber Jaromír, kolektiv

1. vydání

Vyšlo: 2016/03

Provedení: Měkká vazba, B5

Stran: 288

Vydavatel: Management Press

ISBN: 978-80-726-1423-3

Kč 449,–

Odkaz koš


Monografie si klade za cíl upozornit na význam inovací pro konkurenceschopnost podniků i celých ekonomik, upozornit na nové přístupy inovací a v neposlední řadě připomenout zejména metody, jejichž opodstatněnost potvrdila praxe. Zároveň měli autoři na zřeteli i tu skutečnost, že inovační úsilí, jako nástroj podpory prosperity, by nemělo být spojováno pouze s materiální výrobou, ale mělo by zasáhnout prakticky do všech dalších oblastí (materiálních i nemateriálních služeb), až po státní a veřejnou správu.