©EKOPRESS
Mikroekonomie

Mikroekonomie

Hořejší Bronislava, Soukupová Jana, Macáková Libuše, Soukup Jindřich

6. aktualizované a doplněné vydání

Vyšlo: 2018/02

Provedení: Pevná vazba, B5

Stran: 584

Vydavatel: Management Press

ISBN: 978-80-726-1538-4

Kč 990,–

Odkaz koš


V pořadí již šesté výrazně aktualizované a doplněné vydání první původní české učebnice mikroekonomie předních pedagogů VŠE v Praze je zaměřena na základní mikroekonomická témata, jako jsou rozhodování spotřebitele jakožto základu pro odvození poptávky, teorie firmy či chování podnikatelských subjektů v různých tržních strukturách. Výklad trhu výrobních faktorů pak zahrnuje jak obecné principy formování cen výrobních faktorů, tak zvláštnosti trhu práce a kapitálu. Na trhu práce je pozornost věnována zvlášť poptávce a nabídce a je odlišena dokonalá a nedokonalá konkurence. Závěrečné kapitoly zohledňují vzájemnou propojenost jednotlivých trhů a také limity trhu a zásahy státu do ekonomiky z mikroekonomického hlediska. Učebnice je určena zejména pro studenty magisterského studia, ale i pro čtenáře bez hlubších předchozích znalostí ekonomické teorie se zájmem o výše uvedená témata.