©EKOPRESS
Tvorba diplomové práce

Tvorba diplomové práce

e-kniha


Peterková Jana

1. vydání

Vyšlo: 2020/05

Provedení: soubor, pdf

Stran: 82

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 978-80-245-2375-0

Kč 20,–

Odkaz koš


Publikace seznamuje čtenáře s problematikou tvorby diplomové práce. Představuje stručného průvodce procesem tvorby od samotného charakteru diplomové práce a nároků na ni kladených, přes výběr tématu a stanovení cíle práce k důležitým momentům jako je práce se zdroji informací a citace a odkazy na tyto zdroje. Závěrečná část je věnována například stylistické úpravě či formálním náležitostem diplomové práce. Kniha je určena především studentům inženýrského stupně studia na VŠE, může však posloužit i dalším čtenářům a tvůrcům kvalifikačních prací během vysokoškolského studia.