©EKOPRESS
Statistické úsudky

Statistické úsudky

Malá Ivana

1. vydání

Vyšlo: 2013

Provedení: Měkká vazba, B5

Stran: 260

Vydavatel: Professional Publishing

ISBN: 978-80-7431-127-7

Kč 298,–

Odkaz koš


Kniha se zabývá teoretickými základy postupů statistické indukce, které čtenáři umožní lépe porozumět statistickým metodám, aktivně je aplikovat a správně interpretovat jejich výsledky. Podrobně jsou zkoumány především odhady parametrů (bodové i intervalové) a testování statistických hypotéz. První kapitola se věnuje náhodným výběrům a rozdělení výběrových statistik, druhá až čtvrtá kapitola obsahuje klasické parametrické metody, další kapitoly pak základy úsudků neparametrických. Příloha knihy obsahuje vzorce, potřebné k intervalům spolehlivosti a parametrickým testům.