©EKOPRESS
Atlas mezinárodních vztahů

Atlas mezinárodních vztahů

Prostor a politika po skončení studené války

Waisová Šárka, kolektiv

1. vydání

Vyšlo: 2007

Provedení: Pevná vazba, A4

Stran: 160

Vydavatel: Vydav. A.Čeněk

ISBN: 978-80-7380-015-4

Kč 404,–

Odkaz koš


"Výkladový atlas mezinárodních vztahů autorů Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni je výborným studijním materiálem, výukovou pomůckou i publikací rozšiřující odbornost těch, kteří se primárně soustředí na některou z příbuzných společenskovědních disciplín. Jde tedy o mimořádně přínosný titul, který jistě nalezne odezvu u širokého spektra čtenářů z okruhu politologů, žurnalistů, historiků či studentů. Původní česká publikace nemá v této podobě a rozsahu zpracování obdoby, ačkoli poptávka po atlasu tohoto typu je značná. Jsem proto přesvědčen, že atlas dojde vysokého ocenění." PhDr. Jan Outlý, Ph.D., vedoucí katedry politologie, Fakulta humanitních studií, Univerzita Hradec Králové